1000 positive eftersøgninger !

07-01-2004

Schweisshundefører Jørgen Lang, Dalmose har nu passeret de 1000 positive eftersøgninger. Dette vil reelt sige, at Jørgen har genneført ca. 1.800 eftersøgninger og det er ikke en tilfældighed at det netop er ham der opnår dette resultat, da der ligger meget hårdt arbejde bag, fra såvel Jørgen selv som hans hunde. Det er blevet til 6 registrerede schweisshunde siden 1982, hvor Jørgen Lang startede i schweisshunderegistret. Fire ruhåret hønsehunde og to bayersk bjergschweisshunde har hjulpet med de mange opgaver, hvoraf de 3 stadig er aktive.
Udover de mange timer der er lagt på eftersøgningerne, har Jørgen i mange år været særdeles aktiv som såvel schweissprøvedommer som prøveleder.
Det er også blevet til en del år som medlem af bestyrelsen i Schweisshundeforeningen samt mange timers undervisning med diverse kurser på Kalø for såvel nye som "gamle" schweisshundeførere.
Desuden har Jørgen påtaget sig opgaven som Schweisskoordinator for Vestsjællands amt og er altså generelt en vigtig brik i hele schweisssagen. 
TB