Arealer til sportræning

25-03-2014

På Schweiss-sekretariatet får vi undertiden spørgsmålet: ”Kan jeg uden forudgående aftale benytte statsskoven til sportræning?”.

Det korte svar er nej!

Begrundelsen findes i en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet fra 2001. Afgørelsen er baseret på:

Naturbeskyttelsesloven
Bekendtgørelse om Offentlighedens adgang til naturen
Hundeloven

Naturbeskyttelseslovens § 23 definerer adgangen til skovene; her slås det fast, at hvor man lovligt må færdes i skove, må man medbringe hund i snor.  I bekendtgørelse om Offentlighedens adgang § 8 slås det fast, at man i offentlige ejede skove (eksempelvis statsskovene) må færdes udenfor veje og stier. Der er således hjemmel til at færdes over alt i offentlige skove. Netop dette har gennem tiden ført til den fejlagtige antagelse, at man uden forudgående tilladelse kan træne sporarbejde i offentlige ejede skove.

Natur- og Miljøklagenævnet lagde to forhold til grund for, at sportræning ikke er lovligt uden ejerens forudgående tilladelse:

·        

I Hundelovens § 3 fastsættes det, at for at en hund ”føres i bånd”, skal snoren være så kort at hunden holdes tæt ind til ejeren. En hund som udreder spor i en traditionel schweissrem på 10-14 meter er således ikke i snor, i henhold til Hundelovens bestemmelser. Derfor har en hund i schweissrem ikke uden videre lovlig adgang i skove.

·        

I bekendtgørelsen om Offentlighedens adgang § 7 stk. 2 kræves: … aktiviteter, der forudsætter afmærkninger m.v. med materialer, der ikke naturligt forekommer på stedet…kræver ejerens tilladelse. Det er Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse at udlægning af spor er en sådan aktivitet.

Sportræning kræver således en forudgående tilladelse - også i statsskovene.

Det betyder, at såfremt du ønsker at træne spor med din hund, så kræver det ejerens forudgående tilladelse til at træne på det pågældende areal. Såfremt du ønsker at søge denne tilladelse på arealer som forvaltes af Naturstyrelsen, sker dette ved kontakt til den lokale enhed, som kan ses her: http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/

-Mads Flinterup, Schweiss-sekretariatet-