Fotokonkurrence i Schweiss-registeret!

28-06-2022

 

Der skal laves nye formidlingsmaterialer til Schweiss-registeret. Det er fx roll-ups som kan bruges til at have med på konferencer og andre events hvor registeret skal repræsenteres. 

Sekretariatet har desuden behov for nogle gode billeder til arkivet, som vi kan hive op, når der skal laves alt fra interne materialer til reklamemateriale.

Vi efterspørger derfor jeres gode billeder af hundeførere og hunde i aktion. Det kan både være fra eftersøgninger og træning.

Vi kårer det bedste billede i samarbejde med Fagudvalget og belønner vinderen med en præmie og garanti for at billedet vil blive brugt i det kommende materiale.

Billederne skal være indsendt senest d. 15 september 2022 til leman@nst.dk. Vinderen vil derefter blive annonceret på hjemmesiden i løbet af efteråret.

Har man spørgsmål kan man kontakte Lea Nissen i Sekretariatet på tlf. 2141 8609 eller leman@nst.dk

Vi håber I vil benytte sommeren til at få taget nogle fantastiske billeder, og vi glæder os til at se dem.

 

Praktisk:

-         Alle indsendte billeder vil komme i arkivet og kan bruges fremadrettet af Sekretariatet til arbejdet med Schweiss-registeret. Ved indsendelse af billeder giver man dermed samtykke til, at billederne anvendes til brug i diverse formidlingsmaterialer.

-         Har man taget billeder af andre end sig selv og egen hund, skal man indhente tilladelse fra de mennesker der fremgår på billedet samt fra hundens ejer før indsendelse af billederne. Tilladelserne skal indsendes sammen med billederne. En tilladelse kan enten være håndskrevet, med underskrift (som man tager et billede af og sender med) eller en vedhæftet kopi af en e-mail fra vedkommende der giver sin tilladelse.