Julehilsen

23-12-2021

Kære Alle.

 

Her fra Schweiss-sekretariatet i det yderste Vestjylland vil vi sende Jer de bedste Jule- og Nytårshilsner, med tak for Jeres store og engagerede indsats i 2021. Vi glæder os voldsomt til at se Jer til schweiss-konferencen den 5. marts 2022 i Middelfart, og vi lægger selvfølgelig til grund, at alt Corona-bøvlet er vel overstået til den tid, så vi ikke atter skal til at aflyse. Husk derfor at melde Jer til, og benyt venligst det fremsendte tilmeldingsskema.

 

Når vi kommer lidt ind i det nye år vil I kunne stifte bekendtskab med et nyt navn i sekretariatet. Vi har omgrupperet, således at Marie skal dele al sagsbehandlingen med en ny kollega. Derved opnår vi en højere grad af robusthed i Sekretariatet, så vi står bedre rustet til at klare ferie, efteruddannelse, sygdom m.v. uden at I som hundeførere opdager det. Dorthes og min funktion vil være uændret, så vi bliver altså fire i Sekretariatet; men der bliver samlet set ikke afsat flere timer til arbejdet, da både Marie og den nye kollega skal varetage andre opgaver end schweiss i halvdelen af deres arbejdstid. Selv om schweiss er enormt vigtigt og spændende, så er det nu også meget sundt at beskæftige sig med noget helt andet en gang imellem.

 

Den nye medarbejder vil vi glæde os til at præsentere for Jer efter Nytår, lige som Marie atter er tilbage omkring februar.

 

For Sekretariatet har 2021 været et udfordrende år, så nye initiativer har der ikke været plads til. Vi har dog lige som alle Jer derude haft susende travlt med at sikre Registrets basale drift. Detaljer skal vi skåne Jer for; men trafikeftersøgningerne har lige som tidligere år haft vores fokus, da omfanget og de utidssvarende rammer I arbejder under er voldsomt udfordrende. 

 

Processen har været lang og vi er fortsat ikke i hus. Det positive set fra Registrets side er imidlertid, at man nu fra centralt hold er begyndt at rykke på sagen, hvilket blandt andet skyldes vores vedholdenhed, samt det grundmateriale, som nogen af Jer har hjulpet Sekretariatet med at stykke sammen. Målet fra vores side har selvfølgelig været, så objektivt, troværdigt og forståeligt som mulig, at beskrive Jeres praktiske og økonomiske udfordringer med fortsat at løfte opgaven med trafikeftersøgningerne.

 

At vi internt i Miljøministeriet nu er enige om, at der skal ske noget på trafikområdet er imidlertid ikke ensbetydende med, at der sker mærkbare ændringer lige med det samme. Dialogen med vejmyndighederne og trafikkanterne skal først på skinner, og når så relationerne er til det, kan der tages fat på alle de konkrete udfordringer, hvor vi med garanti får brug for at få nogen af Jer aktivt på banen i form af deltagelse i relevante mødefora med de nye samarbejdsparter.

 

Spændende og nødvendigt bliver det at få denne dialog i gang; men mere herom når vi får gang i det nye år. Det gode udgangspunkt er nu, at Miljøstyrelsen er klædt fuldt på til opgaven. 

 

Vi har således en del at se frem til, og her fra sekretariatet glæder vi os til det fortsat gode og tætte samarbejde med alle Jer derude i den virkelige verden. Samtidig håber vi, at I fortsat er i stand til at holde fanen højt på de udfordrende områder med hagl- og trafikeftersøgninger.

 

Fra Sekretariatet sender vi Jer således vores allerbedste Jule- og Nytårshilsner

 

Dorthe og Ulrik