Møde i Trafikgruppen

21-10-2004

Der blev i går den 20. oktober, afholdt møde i styregruppen vedr. trafikpåkørt vildt.
Projektet der skal kortlægge de sorte plette på landkortet skrider frem på baggrund af de obervationer der kommer fra Schweisshundeførerne samt Statsskovdistrikterne. Det er vigtigt at man ved indrapporteringen husker at påføre dyrets alder, køn og art.
Beklageligvis er det stadig ikke lykkeds gruppen at få tilgang til de observationer der kunne indsamles fra Falck, når de opsamler dødt vildt ved vejene. Styregruppen har nu modtaget et tilbud fra Falck, hvor man har lavet et oplæg til, hvordan disse observationer kunne blive en del af de data, der skal ligge grunden for projektet.
 
Danmarks Miljøundersøgelse har startet deres analyse af de data der nu ligger tilgængelige.Disse bekræfter konklusionen i dette års Schweissrapport, hvor hovedparten af påkørt vildt er voksne hundyr. Her er det at man skal tage højde for det faktum, at observationerne der ligger til grund for disse tal er fra hundeførerne, og altså ikke omfatter mange af de dyr der opsamles døde. Man kunne forestille sig at Falck opsamler en del lam.
 
Styregruppen håber meget at dataindsamlingen snart vil blive mere bred.
 
-TB-