Registrering af trafikeftersøgninger

29-01-2004

Danmarks Miljøundersøgelser ( DMU ) er nu ved at skabe sig et overblik, over de observationer der kommer ind fra Schweisshundeførerne.

Poul Andersen og Aksel Bo Madsen fra DMU, som står for analysen af disse registreringer, anser schweisshundeførerne for den vigtigste kilde.

- Dels har hundeførerne den fornødne erfaring til at fastsætte køn og alder på vildtet og dels er det langt de fleste observationer der kommer fra hundeførerne- undtalte Poul Andersen i dag.

Alle schweisshundeførere er blevet udstyret med en GPS, for registrering af koordinater de steder hvor vildtet er påkørt.
Det stigende antal trafikeftersøgninger giver en god mulighed for et stort materiale, men desværre er der problemer undervejs.

Der er stadig enkelte hundeførere der ikke anvender GPS'en, men der udover har der været en del tekniske problemer, med mange af de købte apparater.
Der er desuden en del af de indsendte koordinater der er fejlnoteret, og derfor har enten for få eller for mange cifre, hvilket gør arbejdet for DMU mere besværligt.

Man forventer dog at man kan bruge ca. halvdelen af de udførte trafikeftersøgninger, som registrering af "sorte pletter", og det ser ud til at antallet af trafikeftersøgninger i 2003, vil havne på 4.000-5.000.

TB