Samarbejde med Schweisshundeforeningen

19-01-2004

Schweiss-sekratariatet, Danmarks Jægerforbund har den sidste tid fået et styrket samarbejde med Schweisshundeforeningen. Målsætningen har altid været den samme, nemlig at øge kendskabet og interessen for schweissarbejdet samt at søge en konstant udvikling i retning af en øget kompetance for såvel hundeførere som hunde. Derfor har man nu valgt i større udstækning at trække et fælles læs med disse mål. Dette medfører bl.a. at det kommende efteruddannelseskursus for registrerede schweisshundeførere, laves i et samarbejde mellem Vildtforvaltningsskolen Kalø, Schweiss-sekretariatet og Schweisshundeforeningen. Desuden vil Schweisshundeudvalgets årlige Eliteschweissprøve blive afholdt med Schweisshundeforeningen som prøveleder, og bliver altså en prøve der dannes af det lokale Statsskovdistrikt, Danmarks Jægerforbund og Schweisshundeforeningen.
Mere information om den årlige Eliteschweissprøve vil blive annonceret på et senere tidspunkt.
Man kan læse mere om Schweisshundeforeningen på www.schweisshunden.dk