Schweisshundefører har igen en hund i Registret

27-09-2022

 Søren Gejl, Varde - har igen en hund i Registret  - Dorthe Lykke Skjøtt, Sekretariatet -