Schweisshundefører trådt ud af Registret

10-01-2020

Schweisshundefører Per Martin Sass Matthiassen, Aars, er d.d. trådt ud af Schweiss-registret efter eget ønske.

- Dorthe Lykke Skjøtt, Sekretariatet -