Tre nye hundeførere optaget på uddannelse

02-10-2023

Kære hundeførere

Den 19.-20. september blev der afholdt Uddannelsesuge 2023 for alle hundeførere under uddannelse som legitimerede schweisshundeførere.

Efter tilfredsstillende gennemførelse af de to første dage havde vi fornøjelsen at byde velkommen til tre nye hundeførere, der dermed er påbegyndt deres toårige uddannelse som legitimerede schweisshundeførere.

De tre nye hundeførere er: 

 • Ivan Kristian Kristensen, Læsø, tlf. 40289887 
 • Søren Svane Nielsen, Åbybro, tlf. 40887252
 • Kim Christiansen, Ærøskøbing, tlf. 30694866

Fra Schweiss-sekretariatets side ønskes de alle tillykke og velkommen i Registret og knæk og bræk med de kommende eftersøgninger. Vi håber, at I vil tage godt imod jeres nye kollegaer og hjælpe dem godt på vej i Registret.

Processen for udvælgelse

I 2023 søgte 20 potentielle hundeførere om optagelse i Schweiss-registret. De blev vurderet ud fra, om der er behov for dem i lokalområdet, og om de har potentiale til at blive en del af Registret. Af de 20 ansøgere blev 6 indkaldt til kvalifikationstest, hvor både hund og fører blev vurderet. tre ansøgere klarede kvalifikationstesten tilfredsstillende, og ekvipagen blev efterfølgende tilbudt at starte på det toårige uddannelsesforløb.

Hundeførere under uddannelse

Uddannelsesugen satte også rammerne for uddannelsesforløbet for de hundeførere, der har været hhv. et og to år under uddannelse. Det var et tætpakket program af både teoretiske og praktiske øvelser, og sidst på ugen kunne vi ønske andenårskursisterne tillykke med på tilfredsstillende vis at have gennemført det toårige uddannelsesforløb. De er nu helt klar til altid at agere efter Registrets Værdisæt og med Registrets hovedmission i tanke: ”At sikre vildtets tarv”.

De otte 2.års kursisterne der har gennemført uddannelsen er: 

 • Søren Møller Pedersen
 • Karsten Bjerre
 • Peter Krause Nielsen
 • Arne Tranborg
 • Thomas Elnegaard
 • Nikoline Zora Andersen
 • Kim Eilif Rasch Pedersen
 • Kim Peter Staal

Afslutningsvis skal der fra Sekretariatets side lyde en stor tak til de erfarne hundeførere, der gik til opgaven med at undervise de nye. Det var fantastisk at opleve, hvor entusiastisk og dygtigt denne opgave blev håndteret og fuldført.

- Lea Nissen, Sekretariatet -