Vildtsluser ved svenske motorveje

15-10-2004

Ifölge Svenska Jägareförbundets hjemmeside, afpröver man nu sluser ved udvalgte motorvejssträkninger. Sluserne skal sikre at vildtet har mulighed for at komme väk fra vejen, hvis de bliver fanget imellem de to hegn. Det er netop dette der har väret problemet på motorvejen i Nordjylland, hvor såvel Falck som schweisshundeförerne, adskillige gange har väret ude og jage vildt väk fra vejen.
Sluserne fungerer naturligvis kun fra indersiden af hegnet, og funktionen skal iflg. Bengt Wulff som har fundet på ideen med inspiration fra Alaska, väre den samme som bruges i den engelske fasanvoliere.
Hvorvidt de svenske sluser vil komme til Danmark er endnu uvist.
 
-TB-

Läs mere på Svenska Jägareförbundets hjemmeside