Processen omkring ansøgning og optagelse

Figuren til højre viser en grafisk oversigt over processen omkring ansøgning og optagelse. Processen er delt op i ansøgningsfrist, vurderingstrin 1 og vurderingstrin 2.

 

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist én gang årligt: den 1. februar. Senest to måneder før fristen lægges en nyhed på Schweiss-registrets hjemmeside, hvor der linkes til det digitale ansøgningsskema. De nye ansøgere vurderes derefter i to vurderingstrin.

 

Vurderingstrin 1 - Helhedsvurdering

For at en ansøgning kan komme i betragtning, skal ansøger:

 • være i besiddelse af gyldigt jagttegn med påtegning ”Riffeljagt tilladt”,
 • være i besiddelse af gyldigt kørekort til personbil,
 • sikre at hunden er fyldt 1 år inden den 1. januar i ansøgningsåret, og
 • sammen med sin hund inden for de sidste 12 måneder forud for ansøgningsfristen i ansøgningsåret have opnået 1. præmie på en af følgende prøver:
  • Schweissprøver, der er dømt efter DKK’s regler: 400m/20t, 600m/20t, 1000m/20t og 1000m/40t. 
  • DRK’s vildtsporprøver i championatklassen.

Det vil sige, at hvis ansøgningsfristen er den 1. februar 2021, skal ansøgeren sammen med sin hund have opnået en 1. præmie på en af de ovennævnte prøver i perioden 1. februar 2020 til 1. februar 2021.

Ønsker en ansøger at benytte en anden prøve end ovenstående, er det ansøgers ansvar at dokumentere, at prøven svarer til en af ovenstående prøver. Udenlandske prøver tages ikke i betragtning.

Helhedsvurderingen af ekvipagen (hundefører og hund) tager udgangspunkt i den indsendte ansøgning, behovet for hundeførere i det lokalområde, hvor ansøgeren bor, samt ansøgerens personlige egenskaber og lokale renommé (se nærmere herom i afsnittet ”Krav til personlige egenskaber”). Naturstyrelsen beslutter på baggrund heraf og efter drøftelse med koordinatorer og Schweissudvalget, hvilke ekvipager der skal inviteres til en kvalifikationstest.

De ansøgere, som ikke indkaldes til kvalifikationstest, får et standardafslag, mens de ansøgere, som Naturstyrelsen ønsker at se til en kvalifikationstest, får besked herom. Ansøgere kan forvente svar på deres ansøgning i løbet af marts måned i ansøgningsåret.

 

Vurderingstrin 2 - Kvalifikationstest

Vurderingstrin 2 består af en kvalifikationstest, der handler om en konkret vurdering af ekvipagens samlede evne til at kunne løse en udfordrende eftersøgning på en kvalificeret og troværdig måde. 

Selvom ekvipagen har opnået gode resultater ved andre sporprøver, viser erfaringen, at der er en væsentlig stigning i sværhedsgrad fra en adgangsgivende sporprøve til en kvalifikationstest. En stor del af ekvipagerne til kvalifikationstesten har ikke et niveau, der lever op til forventningerne. Der er derfor en periode på 4-5 måneder, fra ansøgeren får svar på sin ansøgning (vurderingstrin 1) til ansøgeren skal til kvalifikationstest (vurderingstrin 2). Det giver ansøgeren gode muligheder for at træne målrettet hen mod testen og udbygge samarbejdet med lokale hundeførere. Kvalifikationstesten ligger typisk i august og september måned, og indkaldelsen til testen sendes til ansøgeren i juni/juli.

Kvalifikationstesten afholdes efter Regler for Schweiss-registrets kvalifikationstests (pdf), og sporets opbygning er beskrevet i Sporopbygning ved Schweiss-registrets egnethedsprøver og kvalifikationstests (pdf). Både ansøgerens og hundens præstation på kvalifikationstesten er afgørende for, om ansøgeren tilbydes at starte på det toårige uddannelsesforløb som ny hundefører, eller om ansøgeren får afslag. 

Vurderingen af ekvipagen foretages af to på forhånd udpegede bedømmere og starter allerede ved ansøgerens fremmøde til morgenkaffen og afsluttes først ved frokosten, der afslutter arrangementet. Der foretages således en helhedsvurdering af den samlede ekvipages kvalifikationer, herunder hundeførerens sociale og kommunikative kompetencer illustreret på hele prøvedagen. Kvalifikationstesten vurderes på et internt skema, hvor følgende 7 kvalifikationer og kompetencer bedømmes:

 • Hundeførerens sociale og kommunikative kompetencer
 • Hundeførerens forståelse for arbejdet i Schweiss-registret 
 • Hundeførerens schweiss- og jagtfaglige niveau 
 • Samarbejdet mellem hund og hundefører
 • Hundeførerens arbejde på sporet
 • Hundens potentiale som schweisshund – remarbejde 
 • Hundens potentiale som schweisshund – hetz

For hvert prøveelement giver bedømmerne en karakter på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste.

Bedømmelsen af kvalifikationstesten meddeles ikke ansøgeren på selve dagen, og ansøgerne må ikke kontakte bedømmerne om prøven efterfølgende. Som udgangspunkt har ekvipager, der opnår et gennemsnit på mindst 3½ og ingen 1-taller en samlet kvalitet, der er forenelig med optagelse i Schweiss-registret. På baggrund af resultatet fra kvalifikationstesten afgør Schweiss-sekretariatet i samråd med Schweissudvalget, hvilke ansøgere, der skal inviteres til at starte på det toårige uddannelsesforløb.

Ansøgerne får i september skriftlig besked fra Naturstyrelsen om resultatet af prøven, herunder karaktererne for de 7 prøveelementer og om den samlede afgørelse.