Hvad kan jeg forvente af en legitimeret schweisshundefører?

 

 
   

 

 

Når du har erkendt dit behov for eftersøgning, så kontakt en af hundeførerne i Schweiss-registret. Det er ligegyldigt, hvem du kontakter. Den enkelte hundefører er forpligtet til at sikre, at eftersøgningen bliver løst kvalificeret! Det er derfor ikke nødvendigvis den hundefører du ringer til, som ender med at være den person, der løser din eftersøgning!

De ca. 195 hundeførere, og ikke mindst deres hunde, har forskellige kvaliteter. Endvidere er alle hundeførere frivillige, hvorfor de naturligvis prioriterer deres privat- og arbejdsliv, når det er påkrævet. Men ved rekvirering af en schweisshundefører er du sikker på at blive hjulpet kvalificeret evt. ved henvisning til en af hundeførerens kolleger.

Den hundefører som påtager sig eftersøgningen vil i telefonen spørge ind til hændelsesforløbet, og I vil sammen indgå en aftale om, hvor og hvornår I mødes. Det er naturligt, at du gerne vil have hjælp straks, men hundeføreren kan på den anden side have en række faglige grunde til at lade eftersøgningen vente. Når du mødes med hundeføreren, vil I sammen gennemgå hændelsesforløbet igen. Hundeføreren vil spørge ind til naboskel, og hvis eftersøgningen forventes at gå uden for dit eget jagtterræn, orienterer hundeføreren politiet om, at der vil ske en eftersøgning i området. I nogle tilfælde vil hundeføreren vurdere det som relevant, at du går med på eftersøgningen, i andre tilfælde kan en vurdering være det modsatte. Det er til enhvert tid hundeførerens beslutning, hvem der eventuelt følger ham på en eftersøgning. Lovgivningen giver ham kun ret til at medbringe én ubevæbnet hjælper, når det tjener et særligt formål.

På baggrund af dine informationer, hundeførerens fund på påskudsstedet samt hans øvrige indtryk af situationen, har hundeføreren nu en formodning om, hvor deret er truffet. Eftersøgningen iværksættes med hunden ført i den lange rem. Sammen udreder hundefører og hunden sporet af det flygtende dyr. Undervejs samler hundeføreren en række informationer, som er med til at give det fulde billede af situationen.

Er dyret stadigt i live, og såfremt hundeføreren er i stand til at spore sig frem til det i sårlejet, skal dyret efterfølgende aflives. Kan dette foregå uden at hunden slippes, gøres det, men ofte rejser dyret sig og flygter uden at give hundeføreren en chance for skud. I disse tilfælde slippes hunden til hetz og efterfølgende affangning.

Når dyret er affanget, er hundeførerns opgave for så vidt afsluttet. Tilbage står blot hundeførerens pligt til at sikre underretning af de lodsejere, som har været berørt af eftersøgningen samt at sikre, at vildtet tilfalder den retmæssige ejer, dvs. den jagtberettigede på det areal, hvor dyret er forendt. Her vil du som rekvirent kunne hjælpe hundeføreren, idet du må forventes at have større viden om, hvem dine jagtlige naboer er. Afslutningsvis kan hundeføreren anmode om kørepenge efter statens takster.

Hvis hundeføreren undervejs i eftersøgningen får en fornemmelse af, at eftersøgningen muligvis kan have fordel af, at der rekvireres yderligere en kollega, evt. blot med en frisk hund, vil han gøre det. Hundeføreren vil gøre, hvad han kan for at sikre, at din eftersøgning bliver løst kvalificeret til din fulde tilfredshed - men der er ingen garanti for, at dyret i sidste ende findes og aflives.